chỗ ngồi đã mất
 


thời học trò - chiếc ghế dài - ngồi chung
thời dạy hoc - đứng, ba hoa trước bảng
thời làm quan - nằm chưa ngay lưng
đã ở tù, ngủ nền đất ẩm ...

chỗ ngồi - đời cho anh, vô dụng
anh có ngồi đâu ? - anh chẳng được ngồi !

em tìm anh - mỏi cả một đời ?
gặp - em hiểu cả đời anh cũng mỏi
bốn chiếc ghế nhà em - gian giữa
một chiếc - anh ngồi, không thể ngồi lâu

chiếc ghế anh ngồi dẫu chịu ơn nhau
mà tình yêu em cho anh, lầm lỡ ?
khi đứng dậy, nghe lòng dặn nhỏ :
gian giữa nhà em, không có chỗ anh ngồi !

anh bước đi - mỗi bước bồi hồi
đời rộng thế mà người ngồi quá chật
chiếc ghế của anh rõ ràng đã mất !

một chỗ ngồi làm khổ trăm năm
khi anh buớc đi những bước sau cùng ...