bài sinh nhật
 


em thích đuổi thời gian để tuổi không về
xin đuổi giùm anh những bóng tàn phai ?

chén trà thơm cho anh mừng sinh nhật
(chén trà thơm không thể sớt chia cùng)
ngồi với gió, ngó hiên đời lá rớt
gặp lại mình đâu đó giữa nhân gian

em có thể dự phần xô cánh cửa
để còn nhau nguyên vẹn phía bên ngoài ?
tình sinh sau đẻ muộn cứ đau hoài
anh nuôi nấng làm sao cho hết kiếp ?

anh không thể cạn chén trà sinh nhật
khi hỏi lòng chưa ngớt nỗi chia tan
khi cúi đầu đếm bước mỏi hoàng hôn
đã xao lãng , đã mơ hồ tiếng gọi ?

thêm một tuổi - gửi về em một tuổi
ví còng lưng - đâu chắc đã vì nhau
bởi muà trăng sẽ khuất lấp sau đồi ...
bởi gió cứ thổi oan từng ngọn trắng
anh rối bời sợi tóc lúc nghiêng vai ....


11-05