Về Tác giả:

Hoàng Lộc

 

Thỏ thẻ t́nh nhân

Những lúc cần nhau

Bài Sinh Nhật

Những tưởng

Giữa cái-đôi miền

Ở quán rượu gân nhà

em

Di chúc

Tránh

Chiếc áo để dành
Trưa-thồ hàng lên dốc, nhớ em
Chỗ ngồi đă mất
Tô ḿ thiu
Thơ trên chuyến về
Thơ t́nh viết ở Hội An>