Hà Nguyên Du

thơ: hà nguyên du

b́a: khánh trường

tŕnh bày: đoàn duy hiệp

phụ bản: cao bá minh, lê thánh thư, khánh trường, quang trường

nhạc: vũ thành an, hoàng linh duy, trần duy đức, đỗ lễ, ngô văn tín

nhà xuất bản tân thư
in tại hoa kỳ 1998

tác giả giữ bản quyền @all rights reserved

VẦNG THƠ TRÊN ĐÓA QÙY VÀNG