Banner
Home History Alumni Gallery Art & Poems Links GuestBook

LƯU BÚT GIA LONG 79


Nghe vỡ mùa hè ở tháng năm
Bầy ve khô xác, chết âm thầm
Em nhớ gì khi xa lớp học
Hay cũng tàn phai những ước mong ...
(*) Những Ngày Mưa Xa, thơ Từ Kế Tường

Ngày xưa lưu bút để viết lời dặn dò đừng quên nhau trong ba tháng hè, để làm quen, để tâm sự ... Bây giờ lưu bút để tìm lại thầy cô bạn bè, để nhớ về ngày tháng cũ dưới mái trường Gia Long ...

Gia Long cùng các thân hữu hãy viết vài dòng vào Lưu Bút Gia Long 79 để làm kỷ niệm nhé ...Đi Học

Lớp 10B1, 1977