Banner
Home History Alumni Gallery Art & Poems Links GuestBook


mai SINH HOẠT GIA LONG 79


mai HÌNH ẢNH THẦY CÔ NGÀY NAY

 

 


Hạc bay từ cuối mù sương
Vượt qua giông bão trùng dương đợi chờ
Vẫy tay từ giã ngày thơ
Tàn tro kỷ niệm giăng mờ biển khơi ..
.