Trang Lưu Bút

   
Để chia sẻ cảm tưởng cuả bạn với các vị khách khác đến thăm viếng trang nhà này, xin mời bạn ghi vài hàng vào Trang Lưu Bút sau đây
[FrontPage Save Results Component]

Ghi Trang Lưu Bút 

Sau khi điền Trang Lưu Bút xong, bạn cần bấm Refresh để browser cuả bạn hiện thêm phần mới viết cuả bạn vào Trang Lưu Bút.
Guest book of CatBien:

 


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
04:11:40

Comments

Hi`hi` ... ro^`i ... 6 Sa^.u sa(~n sa`ng dde^? ho.c la`m Web ro^`i ddo' ... Bao gio+` mi`nh ba('t dda^`u ho+? anh CiBi ? :) Tha^'y anh test co' mo^.t mi`nh buo^`n hiu ... test tie^'p anh mo^.t tay ne` ... 6 Sa^.u


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
08:38:27

Comments

hi`nh ba~i bie^?n ngay trang dda^`u dde.p qua' anh CB o+i :) chu'c mu+`ng anh dda~ xa^y xong nha` mo+'i, se~ gioi thie^.u trang web cu?a anh trong quansach.com :))) Tho+ tho+


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
09:40:42

Comments

Anh CatBien, Trang nha` trang nha~. DDe.p la('m! Chu'c mu+`ng anh co' ddu+o+.c no+i tie^'p ddo'n ba.n be` dda^`y thi vi. :) NTTruc


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
11:31:50

Comments

Anh Ca't Bie^?n tha^n, Vu+`a ghe' tham quan trang nha` mo+'i xa^y ca^'t cu?a anh ...khang trang va` nhie^`u ddo^`n thie^'t trong tha^n vui ma('t, Vu+`a ddo.c tho+, nghe nha.c tha^.t thoa?i ma'i ...Se~ tro+? la.i xem tie^'p ... Tha^n Nha^.t Vu~ http:///www.geocities.com/nhatvu2k


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
12:55:08

Comments

Su* huynh CB cho*i tro^.i ho*n thie^n ha. ro^`i. Mo^.t mi`nh mo^.t web dde^? vie^'t ti`nh thu* li'nh bie^?n.... Web trang nha~, nghe^. thua^.t va` u*o*'c mong no^.i dung ca`ng xu'c ti'ch ho*n va`o nhu*~ng nga`y to*'i. Mi`nh ghen vo*'i su* huynh ru`i ddo' nhen. Vie^.t Ha?i Los Angeles Email: viethai712@yahoo.com


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
18:28:36

Comments

Me^'n cha`o anh Cibi, Trang dde.p qua' anh, ma`u ca't cu?a Phan Thie^'t, vu`ng bie^?n que^ hu+o+ng ... sa'ng ta'c dde^`u anh nhe' :) Bi`nh


Remote User:
Date:
29 Oct 2002
Time:
21:54:25

Comments

Vie^'t cho CB, DDo.c tho* anh, ne't hoa ga^n la' Ti`m tha^'y anh, bie^?n ca? bao la Hoa' tha^n tho*, a^?n hie^.n bo'ng hi`nh Ta ? Ba(`ng ho*i tho*? .. Ba(`ng tie^'ng lo`ng cha^n tha^.t ... Chu'c vui, Lady in Trinhnu.net


Remote User:
 
Date:
30 Oct 2002
Time:
02:38:31

Comments

Ui ui, Đẹp quá đi thôi, Đẹp quá đi thôi... ©¿®


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
10:34:58

Comments

Anh Ca't Bie^?n me^'n, DDu'ng la` website cu?a 1 nha` tho* co' kha'c. Ra^'t la` tho* mo^.ng. Tha^n chu'c anh luo^n sa'ng ta'c tha^.t nhie^`u nhu* ca't bie^?n va^.y. :-) VHToa`n


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
17:23:44

Comments

Anh CB tha^n, BT d-a^y anh CB ! :-) Tra^m la`m lu+~ kha'ch, ngang qua ro^`i ghe' va`o tha(m trang nha` anh d-a^y ... :-) Co' lo+`i khen ngo+.i anh. Hay la('m, d-e.p la('m ! :-) Tra^m se~ co`n tro+? la.i nu+~a. Ti`nh tha^n, BAOTRAM www.baotram.net


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
22:07:06

Comments

From Paris, Anh Ca't Bie^?n tha^n me^'n, Ghe' va`o xem trang nha` cu?a anh ho^m qua, ro^`i la.i ho^m nay. Trang nha` anh tha^.t trang nha~. Va` tha^.t ... Ca't Bie^?n :)) - Thi'ch nha^'t hai chu+~ : Lu+u Bu't ma`u xanh :)) - Tha^n me^'n chu'c anh va` trang nha` se~ d-o'n tha^.t nhie^`u kha'ch ghe' tha(m Ca't va` Bie^?n nha :)) - Trang Thanh Tru'c


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
22:16:00

Comments

DDe.p va` trang nha~ la('m anh Ca't Bie^?n o*i . Xin chu'c mu*`ng anh co' mo^.t la^u dda`i nguy nga va` a^'m cu'ng . Me^'n , NhuocThu


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
23:23:20

Comments

Anh CiBi, ca'i nha` na`y cu?a anh dde.p ba' cha^'y ddo' nghe...con` cho^? na`o bo? tro^'ng cho Thu.y na(`m ddo.c tho+ va` ngu? ddo+? qua dde^m ca'i coi..heheh.. Nguye^~n Thu.y


Remote User:
Date:
30 Oct 2002
Time:
23:55:24

Comments

Hom nay tuong doi roi ranh, toi co ngoi doc so qua trang nha cua ban, nhung chua doc tron ven. Loi trinh bay va hinh anh rat dep mat. Co le thi gio eo-hep nen ban chua doc lai trang nha nen con nhieu loi danh may cung nhu chinh ta. Mong ban som dieu chinh lai nhung so suat do. Hy vong trong tuong lai trang nha cua ban se hoan chinh hon. Chuc nha tho trong tuong lai se sang tac manh va trang nha se thu hut duoc nhieu doc gia. Rat tiec toi khong danh dau duoc. Nho ban bo dau dum. Chao ban Ngoc Giang (ban HC2:TK)


Remote User:
Date:
31 Oct 2002
Time:
06:27:21

Comments

Anh CiBi: Ghe' tha(m trang nha` cu?a anh 1 ti'... Se~ tro+? la.i ddo.c the^m. Chu'c mu+`ng... va` na^ng ly mu+`ng ta^n gia CiPi (pham Chung AKA Pham Rie^ng..... hihihi)


Remote User:
Date:
31 Oct 2002
Time:
23:28:38

Comments

Hi Ca´t Bie^?n ba.n hie^`n, Ba(´c A^u ddang mu`a thu, sa´ng so*´m chua^?n bi. ddi ca`y, ghe´ vo^.i va`o tha(m ca(n nha` mo*´i cu?a o^ng ba.n nha` tho*, nha` va(n, nha` ddie^.n toa´n va`... cu*.u nha`binh Ca´t Bie^?n,tha^.t trang nha~, dde.p va` dda^`y thi vi., ba.n nhie^`u ta`i qua´ la`m sao mi`nh theo cho ki.p, chu´c ba.n luo^n vui khoe? & tha(ng tie^´n tre^n mo.i la~nh vu*.c, xin ddu*o*.c chia vui va`ha?nh die^.n la^y vo*´i ba.n mi`nh. Thu*o*ng quy´ ba.n mi`nh vo*. cho^`ng ga` gia` Ba(´c A^u DDo^`ngLan


Remote User:
Date:
01 Nov 2002
Time:
03:10:03

Comments

Tha^n cha`o Ca't Bie^?n, Sa'ng nay da^.y so+'m, va`o tha(m trang nha` cu?a CB. De.p va` trang nha~ la('m. Chu'c mu+`ng CB da~ co' no+i cho^'n cu?a rie^ng mi`nh de^? go+?i ga^'m ta^m su+. cho ba.n be` bo^'n phu+o+ng thu+o+?ng thu+'c. Se~ va`o ra^'t thu+o+`ng xuy^ng de^? cu`ng CB nha^m nhi ca` phe^ va` nghe tho+ cu`ng nha.c. Tha^n me^'n, Ngo^ Hoa`ng Ca'c


Remote User:
Date:
01 Nov 2002
Time:
06:50:51

Comments

Sang: Your web page is excellent.It's the best I've ever seen! Good luck! Namscapes


Remote User:
Date:
01 Nov 2002
Time:
15:25:54

Comments

DDo+`i anh la` Ca't DDo+`i em la` Bie^?n Mo^ng me^nh la` Ti`nh ca't Sa^u tha(?m la` Ti`nh em Ti`nh anh la` Ca't bie^?n Ti`nh em la` Bie^?n ca't ........... CiBi me^'n, trang nha` lung linh la('m... Nhu+~ng nga`y mai na('ng no+? nhu+ hoa nhe' Tru+o+`ng DDinh uk, 2002 su+o+ng mu` gia`


Remote User:
Date:
15 Feb 2003
Time:
03:50:10

Comments

Me^'n go*?i anh CA'T BIE^?N Trang nha` na`y tri`nh ba`y ba*'t ma*'t ngu*o*`i xem.I't ra no' ta.o du*o*.c a^'n tu*o*.ng cho ngu*o*`i de^'n va` ca'i nhi`n ve^` chu? nha^n xa^y du*.ng :la` mo^.t ngu*o*`i co' o'c tha^~m my~ va` bie^'t ke^'t ho*.p gam ma`u trong nghe^. thua^.tva` co' le~ trong tho* va*n hay cuo^.c so^'ng anh i't nhie^`u cu~ng kha' tha`nh co^ng.me^'n chu'c anh tha^.t nhie^`u tha`nh co^ng tre^n mo.i li~nh vu*.c cu?a cuo^.c do*`i ghe' dde^'n no*i na`y go*?i chu't ti`nh Mo^.t do`ng chu*~ nho? dde^? la`m tin Me^'n trao ca^u chu'c the^m tha^n a'i va.n ddie^`u may ma*'n ma~i tha'ng nga`y ma.n phe'p ghi va`o trang lu*u bu't na`y 4 ca^u tho* nho? ta*.ng anh.mong anh du*`ng cu*o*`i nhe' . Nguye^.t Minh


Remote User:
Date:
30 Mar 2003
Time:
06:09:21

Comments

ihihihi .cung chang biet viet gi , vi toi kho khan khi dien dat. y nghi cua minh . hihihi kha trang nha? ...


Remote User:
Date:
15 Apr 2003
Time:
11:13:41

Comments

Anh Cat Bien, Rat ngac nhien va vui mung khi duoc doc trang nha cua anh. Qua cong phu va dep mat. Se lien lac voi anh nhieu hon sau nay. Kinh - Le + Trang - San Jose.


Remote User:
Date:
27 Apr 2003
Time:
19:54:43

Comments

Cha`o anh CatBien, trang nha` cua? anh ddep. la('m... ra^'t vui khi dduoc tham quan trang web cua? anh :) HN @};-


Remote User:
Date:
03 May 2003
Time:
13:39:18

Comments

Cha`o o^ng Tha^`y! Thu?y thu? nu+o+'c ngo.t XiDi


Remote User:
Date:
06 May 2003
Time:
03:53:05

Comments

Anh CB o*i....La^u qua' to^i kho^ng ve^` nha` cu?a to^i ne^n kho^ng bie^'t la` anh dda~ ghe' tha(m. Ca'ch nay va`i nga`y to^i tro*? ve^` thi` tha^'y anh dde^? note la.i. Ca'm o*n anh CB nhie^`u. Ho^m nay xe ddo` bi. ke.t qua' ne^n ve^` khuya. Tha? bo^. vo`ng qua nha` anh, bie^'t anh ngu? nhu*ng cu~ng dde^? la.i note cho anh dda^y. Ca(n nha` dde.p la('m. Chu'c mu*`ng anh. Ho^m na`o to^i "du*`ng cha^n lu*~ kha'ch" se~ ghe' ngang, mi`nh ddi uo^'ng cafe' nhen.Tha^n. HNTT


Copyright © 2002 by CatBien. All rights reserved.
Revised: 03/26/04 18:27:43 -0500.