Tiến Triển của MViệt 7.8
(ngày 6 tháng 10 nam 2002)

Mviệt 7.8 được nới rộng từ version 7.73 với plugin Tốc Ký. Sau đây là thứ tự theo thời gian những gì đã thay đổi cho MViệt 7.8. Sau tựa là ngày và 1 icon nhỏ. Bấm vào đây sẽ mở khung Cập Nhật tại trung tâm. Nếu ngày tháng khác nhau, bạn xem ở cuối trang những gì đã đổi thay. Tuỳ bạn quyết định cập nhật hay không. Nếu bạn cập nhật, bạn bên cập nhật luôn trang này: capNhat.html.

 1. 9/18/02: Update 7.73 lên 7.8. Directory MViet7.8
  • Files được đổi: BViet.js, VT70.jar
  • Files được thêm: DungTocKy.html
  • Chức Năng: Thay buttons thành pull-down menu để có nhiều bộ gõ mẫu.
 2. 9/28/02: Thêm phần tốc ký Chữ . Ch? . Chữ viết tắt chỉ có thể bung ra khi đánh blank space (phím khoảng trống) . Xin nhớ lại là tốc ký Vần sẽ bung tức khắc khi vần (phần cuối của chữ) được thành lập. Thí dụ ng`=người; ; với nút chọn là vần thì khi gõ xong ng` thì chữ người hiện ra, nhưng với tốc ký chữ sẽ không hiện cho tới khi thêm 1 khoảng trống nữa. Files được đổi:
  • DungTocKy.html,
  • VT70.jar,
  • BViet.js
  • capNhat.html
 3. 9/29/02: Dùng Duyệt Hỏi Ngã sửa các từ của tốc ký. Files được đổi:
  • DungTocKy.html,
  • capNhat.html
 4. 9/30/02: Tốc ký chữ được nới rộng từ với . ; : -. Files được đổi:
  • BViet.js
  • Ghi Chu':
   • BViet.js
   • Ghi Chu':
    1. Bây giờ Blank cho phép tốc ký chữ làm việc; Hợp muốn "nới rộng" cho dấu chấm và dấu hỏi: bây giờ nếu các dấu.? : - không nằm trong Bộ dấu của người dùng thì Tốc Ký Chữ sẽ làm
    2. Nếu các dấu nằm trong Trở Về của tắt tạm, TK Chữ không activate
    3. Nếu dấu "." mà tôi đã dùng là dấu nặng, nhưng tôi dùng dấu thoát trước dấu "." thì TK Chữ có activate không? : Trả lời: bây giờ là không
    4. Nếu chữ viết tắt của tôi không có nguyên âm cho dấu, thì dấu "." có activate Tốc Ký Chữ không? Trả lời: bây giờ là không
 5. 10/2/02: Hệ thống hướng dẫn đã được cài đặt vô mViệt 7.8. Hầu hết mọi files html được thêm icon "?" để link vô trang hướng dẫn liên quan đến file.
  • Mở trang chính của hướng dẫn: Huong Dan
  • Thêm folder và trang:
   • HuongDan7 (22 files)
   • icon_huongdan.gif icon_hoi.gif
  • Thêm link Huong Dan cho các trang:
   • XemBoDau.html, ChuyenCot.html, HoiNgaMV.html, TimKiem.html, DungTocKy.html
 6. 10/6/02: bọ UO: chữ DDUWOW (telex) bị khử dấu (tìm ra bởi www.veoclub.net). Files được đổi:
  • VT70.jar
Mọi câu hỏi về lỗi, đề nghị, cần giúp đỡ xin vui lòng liên lạc về: mviet@socal.rr.com. Chúng tôi rất hoan hỉ nhận email của quí vị và chúng tôi luôn luôn phúc đáp. Nếu không nhận phúc đáp của chúng tôi xin quí vị gởi lần nữa với chữ Việt dấu rời vì các dạng cốt (unicode) khác nhau sẽ làm virus-scan tưởng lầm là virus và tự động xoá e-thư trước khi tới chúng tôi. Xin cám ơn quí vị.